Veel gestelde vragen

Ik weet niet hoe ik het digitale formulier moet gebruiken?
Mail naar Personeelsfonds@alliander.com

Wat kost het Personeelsfonds ?
De bijdrage is € 1,50 per maand en wordt op het salaris ingehouden. Voor postactieve deelnemers wordt de jaarlijkse bijdrage ad € 18,00 in de maand juni van hun bankrekeningnummer afgeschreven.

Kunnen een weduwe/weduwnaar van een deelnemer het lidmaatschap voortzetten?
De weduwe/weduwnaar van een deelnemer van het Personeelsfonds kan het lidmaatschap voortzetten.
Partners van overleden medewerkers krijgen een brief over voortzetting van deelname, inclusief een machtigingsformulier voor afschrijving van de jaarlijkse bijdrage van € 18,00.
Partners van oud-medewerkers worden verzocht het Personeelsfonds te informeren, bij voorkeur via e-mail naar personeelsfonds@alliander.com of per post naar: Personeelsfonds, t.a.v. P340, Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Het machtigingsformulier kan per post gestuurd worden naar het adres op het formulier.

Wanneer wordt jouw aanvraag behandeld ?
Het bestuur behandelt jouw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering. Deze worden vier maal per jaar gehouden. Wij streven er naar je uiterlijk een maand na de vergadering een reactie te geven op je aanvraag.