Over het lidmaatschap

Hoe meld ik me aan als deelnemer Personeelsfonds?
Medewerkers van Alliander kunnen zich aanmelden via Alliander Intranet:
Selfservice>Deelname Personeelsfonds.

Wat kost het lidmaatschap?
De bijdrage is € 1,50 per maand en wordt op het salaris ingehouden.
Bij oud-medewerkers wordt de jaarlijkse bijdrage van € 18,00 in de maand juni van hun bankrekeningnummer afgeschreven.

Hoe blijf ik deelnemer na uitdiensttreding op grond van een leeftijdsgerelateerde uittredingsregeling?
Na uitdiensttreding op grond van een leeftijdsgerelateerde uittredingsregeling krijg je een brief of je jouw deelname wilt voort zetten. Bij deze brief ontvang je een machtigingsformulier voor afschrijving van de jaarlijkse bijdrage van € 18,00. De machtiging kun je versturen via het contactformulier sturen of naar het adres op het formulier.

Hoe meld ik me af als deelnemer Personeelsfonds?
Medewerkers van Alliander kunnen zich afmelden via Alliander Intranet:
Selfservice>Deelname Personeelsfonds.
Oud medewerkers kunnen zich afmelden bij voorkeur per e-mail:personeelsfonds@alliander.com of per post:
Personeelsfonds Alliander, t.a.v. P340, Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Medewerkers van Alliander kunnen een adreswijziging doorgeven via Alliander Intranet
Selfservice>Persoonlijke gegevens bijwerken
Oud medewerkers kunnen een adreswijziging doorgeven bij voorkeurper e-mail:personeelsfonds@alliander.com of per post:
Personeelsfonds Alliander, t.a.v. P340, Postbus 50, 6920 AB Duiven.