Over het Personeelsfonds
Het Personeelsfonds is een onafhankelijke stichting van en voor (oud)medewerkers om elkaar financieel te helpen in geval van onverwachte (hoge) ziektekosten die de zorgverzekeraar of een andere regeling niet dekt en de eigen draagkracht te boven gaan.

Op deze website vind je onder meer informatie over wat het Personeelsfonds vergoed en hoe je die vergoeding kunt aanvragen.

Voor wie?
Een beroep op het Personeelsfonds kan worden gedaan door deelnemers met een lidmaatschap van minimaal 1 jaar die:

  • Of bij Alliander in dienst zijn (let op: termijn van 1 jaar geldt niet bij een aanmelding binnen 3 maanden na indiensttreding)
  • Of op grond van een leeftijdsgerelateerde uittredingsregeling niet langer werkzaam zijn bij Alliander (‘gepensioneerden’), tijdens hun dienstverband bij Alliander deelnemer zijn geworden en het lidmaatschap na uitdiensttreding hebben voortgezet.

Organisatie
Het Personeelsfonds heeft een bestuur van 5 leden; allen (oud)medewerkers van Alliander. Het bestuur beslist vier keer per jaar over de aanvragen tijdens de bestuursvergaderingen. De Ondernemingsraad (OR) en Raad van Bestuur (RvB) benoemt de bestuursleden.

Per 1 juli 2020 bestaat het bestuur uit:

Mikel Hilversum voorzitter
Agnes Dicou-Rijgersberg secretaris
Herman Houwers 2e secretaris
Mirjam Weima penningmeester
Ab Heijbrock 2e penningmeester