Over het Personeelsfonds
Het Personeelsfonds is een onafhankelijke stichting van en voor (oud)medewerkers om elkaar financieel te helpen in geval van onverwachte (hoge) ziektekosten die de zorgverzekeraar of een andere regeling niet dekt en de eigen draagkracht te boven gaan.

Op deze website vind je onder meer informatie over wat het Personeelsfonds vergoed en hoe je die vergoeding kunt aanvragen.

Voor wie?
Een beroep op het Personeelsfonds kan worden gedaan door deelnemers met een lidmaatschap van minimaal 1 jaar die:

  • Of bij Alliander in dienst zijn (let op: termijn van 1 jaar geldt niet bij een aanmelding binnen 3 maanden na indiensttreding)
  • Of op grond van een leeftijdsgerelateerde uittredingsregeling niet langer werkzaam zijn bij Alliander (‘gepensioneerden’), tijdens hun dienstverband bij Alliander deelnemer zijn geworden en het lidmaatschap na uitdiensttreding hebben voortgezet.

 

Tijdelijke regeling 1 januari 2022 t/m 31 december 2023: 

Gedurende de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 geldt de voorwaarde niet dat je minimaal 1 jaar lid moet zijn van het Personeelsfonds. Je mag na aanmelding bij het Personeelsfonds direct een beroep doen op het fonds. Dit geldt ook voor medewerkers die net nieuw in dienst zijn bij Alliander. Lees wel altijd de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag, om zeker te weten of je al een aanvraag kunt indienen.

 

Organisatie
Het Personeelsfonds heeft een bestuur van 5 leden; allen (oud)medewerkers van Alliander. Het bestuur beslist vier keer per jaar over de aanvragen tijdens de bestuursvergaderingen. De Ondernemingsraad (OR) en Raad van Bestuur (RvB) benoemt de bestuursleden.

Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit:

Mikel Hilversum voorzitter
Marjon Tak- de Bruin secretaris
Herman Houwers 2e secretaris
Mirjam Weima penningmeester
2e penningmeester