Aanvraag doen?

Nodig voor Indienen aanvraag
Je kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier, dat je kunt invullen en digitaal versturen.
We verzoeken je bij het aanvraagformulier de ziektekosten te specificeren aan de hand van nota’s, kwitanties, prijsopgaven enz. Vergeet ook niet, indien nodig afschriften bij te sluiten van salarisspecificatie(s),pensioen- of  FPU/FUR/-beschikkingen en een afschrift van de te betalen hypotheek of huur. Je kunt deze toevoegen als bijlagen in het contactformulier waar je automatisch naartoe gaat als je het aanvraagformulier opslaat. Let op: de bijlagen mogen niet groter dan 10 MB zijn. Je kunt het aantal ingescande nota’s beperken door bijvoorbeeld alleen de eerste en laatste nota te sturen als een maandelijks bedrag ongewijzigd is en het totaalbedrag op de laatste nota te zetten.

Wanneer wordt jouw aanvraag behandeld ?
Het bestuur behandelt jouw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering. Deze worden vier maal per jaar gehouden. Wij streven er naar je uiterlijk een maand na de vergadering een reactie te geven op je aanvraag.