Aanvraag doen?

Nodig voor Indienen aanvraag
Je kunt een aanvraagformulier aanvragen bij het personeelsfonds, via personeelsfonds@alliander.com .
We verzoeken je bij het terugsturen van het aanvraagformulier de ziektekosten te specificeren aan de hand van nota’s, kwitanties, prijsopgaven enz. Vergeet ook niet, indien nodig afschriften bij te sluiten van salarisspecificatie(s),pensioen- of  FPU/FUR/-beschikkingen en een afschrift van de te betalen hypotheek of huur. Je kunt het aantal ingescande nota’s beperken door bijvoorbeeld alleen de eerste en laatste nota te sturen als een maandelijks bedrag ongewijzigd is en het totaalbedrag op de laatste nota te zetten.

 

Voor een aanvraag voor energiekosten heb je altijd een jaarafrekening/eindafrekening van je energieleverancier nodig. Het is niet mogelijk om een aanvraag te doen op basis van de maandelijkse voorschotbedragen die je aan je energieleverancier betaalt. Dus begin 2024 kun je met een jaarafrekening uit het jaar 2023 een aanvraag indienen bij het Personeelsfonds voor een tegemoetkoming.

 

Wanneer wordt jouw aanvraag behandeld ?
Het bestuur behandelt jouw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering. Deze worden vier maal per jaar gehouden. Wij streven er naar je uiterlijk een maand na de vergadering een reactie te geven op je aanvraag.